مرکز درمان ناباروری نجمیه کرمان

مرکز درمان ناباروری نجمیه کرمان

معرفی مرکز مرکز درمان ناباروری نجمیه کرمان با زیر بنایی به مساحت 1600 متر مربع، واقع در هفت باغ علوی، بوستان آفتابگردان در سال ۱۳۹۴ توسط خانم دکتر ویکتوریا حبیب زاده ...