بررسی دستگاه تناسلی زنان

بررسی دستگاه تناسلی زنان

اگر تخمک‌ گذاری بدون مشکل انجام شود و احتمال اختلال در دستگاه تناسلی زن وجود داشته باشد پزشک تست‌‌‌های تکمیلی زیر را برای شناسایی اختلال و علت ناباروری توصیه می...
آنالیز هورمونی و بررسی روند تخمک‌ گذاری

آنالیز هورمونی و بررسی روند تخمک‌ گذاری

لازمه‌ باروری زنان آزاد شدن تخمک‌‌‌های سالم از تخمدان‌ها می‌ باشد. دستگاه تولیدمثلی زن باید اجازه‌ی عبور تخمک، وارد شدن آن به لوله‌‌‌ی فالوپ و اجازه‌ی الحاق ...