نشانه های ناباروری در زنان

نشانه های ناباروری در زنان

ناباروری به حالتی گفته می شود که شما به مدت شش ماه تا یک سال (بسته به سن شما) به صورت محافظت نشده رابطه جنسی داشته باشید ولی باردار نشوید. نشانه های ناباروری در زنان ن...